West Art Stimuleringsprijs 2012

Hélène Bergmans en Brigit Verrmeulen ontvangen de prijs van toenmalig directeur
Hans van der Schaaf van het Van Eesterenmuseum voor ‘Route 66′.