De Nieuw WeSter cultuurprijs

Met name de laatste tien, vijftien jaar zijn er op het gebied van de kunsten, op sociaal-culturele, sociaal-maatschappelijke en op ecologische/circulaire vlak veel nieuwe initiatieven opgestart in Nieuw West.
Om deze initiatieven extra onder de aandacht te brengen bij een breed publiek heeft CreAmClub in 2009 de Nieuw WeSter Cultuurprijs (voorheen de ‘West Art Stimuleringsprijs’) in het leven geroepen.
Sinds 2017 komen sociaal-maatschappelijke en ecologische/circulaire en duurzame initiatieven ook aanmerking voor de prijs.
Een jury, bestaande uit 5  juryleden uit het  cultureel-maatschappelijk veld binnen Nieuw West beslist uiteindelijk wie van de drie genomineerden uiteindelijk de prijs in ontvangst gaat nemen.
De prijs wordt uitgereikt tijdens het West Art Festival door de wethouder van kunst en cultuur en bestaat uit de ‘Nieuw WeSter’ wisseltrofee, en een geldbedrag van € 500,-

De prijswinnaars vanaf 2009:

- In 2009 ging de prijs naar  Holger Nickisch, één van de initiatiefnemers van ‘Atelier Malcovich’. Een aantal atelierswoningen op schaal 1:2 die werden tentoongesteld op het cultureel bedrijventerrein Nieuw en Meer te Slotervaart.
De prijs werd uitgereikt door Tys de Ruijter, wethouder kunst en cultuur Slotermeer Geuzenveld.

- In 2010 ging de prijs naar club, theater, en restaurant VLLA te Slotervaart.
De prijs werd uitgereikt door Paulus de Wilt, wethouder kunst en cultuur Amsterdam Nieuw West.

- In 2011 ging de  prijs naar de initiatiefnemers van het Eesteren binnen en buitenmuseum te Slotermeer.
De prijs werd uitgereikt door Paulus de Wilt, wethouder kunst en cultuur Amsterdam Nieuw West.

- In 2012 ging de  prijs naar Helene Bergmans en Brigit Vermeulen voor een tweetal exposities van kunstenaars en ontwerpers die plaats vonden in het Dutch Design hotel ‘Artemis’ te Slotervaart.
De prijs werd uitgereikt door Hans van der Schaaf voormalig directeur van het Van Eesterenmuseum.

- In 2013 ging de prijs naar Petra van Velzen, Thomas Heere en Dorèndel Overmars, de intitiatiefnemers van ‘Nieuw West:  In the Picture’.
De prijs werd uitgereikt door Dick Gaastra van Loon, directeur van Eigenwijks.

- In 2014 werd de prijs uitgereikt aan Anna Stolyarova en Dianne Riley, de initiatiefnemers van het  Street Art Museum Amsterdam.
De prijs werd uitgereikt door bestuur commissaris kunst en cultuur Amsterdam Nieuw West, Ronald Mauer.

-In 2015 ging de prijs naar Herbert Nouwens. Maar liefst 20 beelden van zijn hand zijn geplaatst in de landschappark de Bretten.
De prijs werd uitgereikt door bestuur commissaris kunst en cultuur Amsterdam Nieuw West, Ronald Mauer.

- In 2016 ging de prijs naar het ZIDtheater voor hun initiatief ‘Training Cultuurgidsen’ In deze training wordt je opgeleid tot CultuurGids. Een CultuurGids is iemand die zijn of haar passie voor creatieve zaken en organisatietalent inzet voor de wijk.
De prijs werd uitgereikt door bestuur commissaris kunst en cultuur Amsterdam Nieuw West, Ronald Mauer.

- In 2017 ging de prijs naar ‘de Geluksdisco’ die 5 keer per jaar wordt gehouden in Westside, broedplaats de Vlugt, Slotermeer.
De prijs werd uitgereikt door bestuur commissaris kunst en cultuur Amsterdam Nieuw West, Ronald Mauer.