West Art Festival

Aan het begin van het festival beginnen we met het optrommelen van de buurtgenoten met een djembeworkshop. WAF 2013