Jamsessie

Na één van de filmavonden werd er spontaan een jamsessie geven.